De school

O.b.s. De Bosrank is één van de negen openbare scholen die onder de Stichting Talent Westerveld ressorteert. Openbaar betekent voor ons “Niet apart, maar samen”. Dit motto vindt zijn uitwerking in onze principes: algemene toegankelijkheid, actieve pluriformiteit en non-discriminatie.

Situering van de school

U vindt o.b.s. De Bosrank aan de Havelter Schapendrift in Havelte. Samen met “Doomijn‟ (kinderopvang en buitenschoolse opvang) en de Peuterspeelzaal is de school, sinds september 2006, gevestigd in de multifunctionele accommodatie “Meesters Erve‟.

De ligging van de school is uniek. Deze nieuwe school bevindt zich midden in het dorp en heeft een ruim schoolplein. De sportzaal, waar de school gebruik van maakt, bevindt zich in hetzelfde gebouw, genaamd “Meesters Erve”. Tegenover de school ligt het zwembad “De Kerkvlekken” en achter de parkeerplaats bevindt zich de ijsbaan. Dat alle voorzieningen zo dicht in en om het schoolgebouw liggen is heel bijzonder en levert veel tijdwinst op.

Grootte van de school

De school wordt bezocht door kinderen uit Havelte en omliggende dorpen. De school telde op 1 oktober 2020 280 leerlingen.

Onze school maakt deel uit van het onderwijsteam Bosrank/Veldwikke, twee scholen, één team “De Boswikke”. Binnen dit onderwijsteam zijn er 25 personeelsleden werkzaam op beide scholen, fulltimers en parttimers. Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd als remedial teacher, intern begeleider, begaafdheidsexpert, taal-rekenspecialist, specialist jonge kind of computerdeskundige. Op onze school werkt één onderwijsassistent. Samen vormen deze mensen het “team”. De directeur geeft leiding aan het geheel.

Het gebouw wordt schoongehouden door een schoonmaakbedrijf.

Wij hebben de beschikking over 13 groepslokalen, die zijn uitgerust met een digitaal schoolbord, een speellokaal, drie werkruimten voor de intern begeleider en bouwcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werk en een ruimte waar remedial teaching plaatsvindt met orthotheek, een directiekantoor en een personeelskamer.

Elke groep heeft zijn eigen toiletruimte en magazijn.

Schoolreglement

Hieronder vindt u het schoolreglement van 2023-2024.

Schoolreglement OBS De Bosrank 2023-2024