Contact

OBS De Bosrank

Havelter Schapendrift 22
7971 BC Havelte
Telefoon: 0521-227521  (06-18068613)

E-mail:  r.lorkeers@talentwesterveld.nl

 

 

 

Stichting

Stichting Talent Westerveld

Drift 1a
7991 AA Dwingeloo
Telefoon: 0521-594944
E-mail: info@talentwesterveld.nl

Klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE

De klachtenregeling is sinds 1998 wettelijk geregeld. Klachten kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Een exemplaar van deze regeling ligt ter inzage op school en is te vinden op de website www.talentwesterveld.nl

Als een ouder/verzorger ontevreden is over bepaalde gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan, kan hij / zij het beste:

 • Eerst contact opnemen met de groepsleerkracht;
 • Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan wordt de directeur ingelicht;
 • Deze gaat in gesprek met de ouders / verzorgers en leerkracht en onderzoekt de klacht;
 • Zijn bevindingen worden aan de ouders / verzorgers en leerkracht medegedeeld;
 • Wanneer de ouders niet tevreden zijn met de oplossing of afhandeling van de klacht bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de door Stichting Talent benoemde externe vertrouwenspersoon (contactgegevens in hoofdstuk 10);
 • De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen bij een oplossing of gaat na of het indienen van een officiële klacht bij de Landelijke Klachtencommissie noodzakelijk is;
 • De LKC is een commissie, die geen relatie heeft met Stichting Talent of één van de scholen. Deze commissie onderzoekt de klacht en zijn daarbij verplicht tot geheimhouding. Wel worden de betrokkenen op de hoogte gesteld van het feit dat er een klacht is ingediend. Na onderzoek rapporteert de commissie aan Stichting Talent en geeft een advies;
 • Stichting Talent moet binnen 4 weken na de rapportage meedelen of zij het oordeel van de klachtencommissie deelt en welke maatregelen zullen worden genomen.

Als een leerkracht ontevreden is over bepaalde gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan, kan hij / zij het beste:

 • Eerst contact opnemen met de directeur;
 • Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan wordt de directeur bestuurder ingelicht;
 • Deze gaat in gesprek met de leerkracht en onderzoekt de klacht;
 • Zijn bevindingen worden aan de directeur medegedeeld;
 • Indien men niet tevreden is met de oplossing of afhandeling van de klacht bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de door Stichting Talent benoemde externe vertrouwenspersoon (contactgegevens in hoofdstuk 10);
 • De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen bij een oplossing of gaat na of het indienen van een officiële klacht bij de Landelijke Klachtencommissie noodzakelijk is;
 • De LKC is een commissie, die geen relatie heeft met Stichting Talent of één van de scholen. Deze commissie onderzoekt de klacht en zijn daarbij verplicht tot geheimhouding. Wel worden de betrokkenen op de hoogte gesteld van het feit dat er een klacht is ingediend. Na onderzoek rapporteert de commissie aan Stichting Talent en geeft een advies;
 • Stichting Talent moet binnen 4 weken na de rapportage meedelen of zij het oordeel van de klachtencommissie deelt en welke maatregelen genomen zullen worden.

https://www.talentwesterveld.nl/wp-content/uploads/2016/03/BestuursGids-2015-2016.pdf