Visie

Schooljaarplan 2022 – 2023

De visie van OBS de Bosrank in Havelte is:

MISSIE…..KERNWAARDEN…..VISIE
Want…ons onderwijs is allesbehalve vanzelfsprekend!

STEM VAN DE LEERLING
De leerling staat bij ons centraal! Ons onderwijs ontwikkelt zich continue met behulp van verbeterborden in iedere groep. We organiseren leerling-arena’s om feedback te krijgen op ons onderwijs. De leerlingen zijn zich bewust van verantwoordelijkheid en invloed op de eigen ontwikkeling en op schoolniveau.

TEAM VOL TALENTEN
De leerling ervaart een bevlogen team, dat trots is op ons prachtig onderwijs. Het schoolteam is alert op een professionele werkhouding en omgeving. We leren met en van elkaar. We stimuleren elkaar door te kijken bij elkaar in de klas, samen lessen voor te bereiden en geven elkaar feedback op inhoud en proces. Wekelijks hebben we bord- en werksessies en per bouw hebben we regelmatig werkvloeroverleg.

KRACHT VAN SAMEN
De leerling ervaart; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. We werken samen in een flexibel organisatiemodel; ‘Leren beter organiseren’. Samenwerking tussen de leerling, de ouders en de leerkracht ervaren wij van cruciaal belang. School, ouders en leerlingen handelen als ‘Kanjers’ vanuit wederzijds vertrouwen en respect. School en dorp zijn ook bij elkaar betrokken.

RESULTAATGERICHT WERKEN
De leerling wordt uitgedaagd tot talent ontwikkeling. Onze focus ligt op het bieden van onderwijskwaliteit met hoge ambities en een breed ontwikkelperspectief voor de leerlingen. De leerkrachten analyseren de opbrengsten van het leren en persoonlijke ontwikkelingen en passen het onderwijsaanbod en aanpak hierop aan. De doelen en de groei zijn o.a. zichtbaar in de portfolio, verbeterborden en in het schooljaarplan.

VERBETERCULTUUR
De leerlingen en leerkrachten zijn gericht op verbeterdoelen, zodat ons onderwijs zich continue blijft ontwikkelen. We werken vanuit ‘de Lean-principes’ met de facetten: ambitie, ritmiek en retrospective van ‘LeerKracht’. Elke dag samen een beetje beter! Vanuit deze methodieken hebben we met elkaar een boom geplant, wat uitgegroeid is tot een prachtig BOS; Beter Onderwijs Samen!