Visie

De visie van ons onderwijsteam, OBS de Bosrank in Havelte en OBS de Veldwikke in Darp, is:

Onderwijskundig

 • We richten ons onderwijs in naar individuele onderwijsbehoefte (gepersonaliseerd leren).
 • Wij leren in alle lagen (leerlingen, leerkrachten en ouders).
 • Naast de kernvakken leren wij de leerlingen de volgende vaardigheden: Communicatie, Samenwerken, ICT-Geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, Probleem-oplosvaardigheden, Sociale en/ culturele vaardigheden (incl. burgerschap).

Pedagogisch

 • De leerlingen worden betrokken bij hun leerproces en worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.
 • De school is een veilige, vertrouwde omgeving.
 • We handelen vanuit wederzijds vertrouwen en respect.
 • We kiezen voor een positieve benadering.

School/ouders

 • Ouders en school zijn partners in opvoeding en onderwijs.
 • De school is laagdrempelig.

School/omgeving

 • De school is een uitdagende leeromgeving.
 • School en dorp zijn bij elkaar betrokken.