Ouderraad

4 jaar en dan breekt de basisschooltijd aan! Een periode waarin het voorbereiden op later al begint, maar waarin gelukkig ook nog volop genoten mag worden.

Je brengt je zoon of dochter elke dag heen en je haalt hem of haar weer op. Je kind beleeft van alles. Hele programma’s werken ze af, juf of meester heeft het er maar druk mee.

Soms staan er speciale activiteiten op het programma; sinterklaasfeest, kerstactiviteiten, feestavonden, pleinfestijn, koningsdag, meester- en juffendag, kinderboekenweek,….. Dit alles moet wel georganiseerd en gefinancierd worden. Dát doet de ouderraad van school.

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en 2 vertegenwoordigers uit het lerarenteam. Met de opbrengsten van het oud papier en de jaarlijkse ouderbijdrage kunnen we de bovenstaande activiteiten organiseren.

Heeft u suggesties voor de ouderraad? Óf zou u zitting willen nemen ín de ouderraad? Dit kunt u bij de leerkracht van uw kind aangeven, die zorgt ervoor dat het bij de ouderraad terecht komt.

OR geleding schooljaar 2023-20234

Renée Struijk Voorzitter
Emma de Vletter Penningmeester
Linda Kamphof Lid
Christa Hilderink Lid
Miranda Touwen Lid
Judith Wolters Lid
Jill Koster namens team
Nienke de Bruin namens team
Chanthal van der Drift namens team