Schoolmaatschappelijk werk

Het School Maatschappelijk Werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld:

  • je kind komt thuis en vertelt dat hij of zij steeds gepest wordt en daarom geen zin meer heeft om naar school te gaan,
  • je kind is de laatste tijd erg stil en je komt er maar niet achter wat er aan de hand is,
  • je kind is juist extra druk, wat op school en thuis moeilijkheden veroorzaakt,
  • als ouder vind je het lastig om voet bij stuk te houden over afgesproken (gedrags)regels met je kind of er is steeds ruzie over de grenzen die je stelt,
  • er zijn problemen in de thuissituatie en je merkt dat je kind zich daardoor anders gedraagt.

Vaak is een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen. In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. De gesprekken kunnen op school of thuis plaatsvinden. De School maatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Vanaf januari 2015 gaan verwijzingen via het sociaal team Westerveld

Zonder toestemming verstrekt het School Maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien.

De school Maatschappelijk werker is op donderdagochtend aanwezig. U kunt binnenlopen of bellen, maar mailen kan natuurlijk ook.

Lammert van der Wal

Mobiel: 06-26 68 14 65

E-mail: l.vd.wal@welzijnmw.nl

In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via het centrale kantoor.

Centraal kantoor Welzijn Mensen Werk: 085-273 14 44

(ma.t/m vrij.8.30-17.00 uur)

School Maatschappelijk Werk – Lammert van der Wal