Schooltijden

Dit schooljaar zijn we gestart met een continurooster.

De school begint iedere morgen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open.
De pauze is van 10.15 – 10.30 uur.
De middagpauze is van 12.00 – 12.30 uur.
’s Middags om 14.00 uur zijn de kinderen vrij.