Schooltijden

De school begint iedere morgen om 8.30 uur. Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open.
De pauze is van 10.15 – 10.30 uur.
De middagpauze is van 12.00 – 13.15 uur. Vanaf 13.05 uur gaan de deuren weer open.
’s Middags om 15.15 uur zijn de kinderen vrij.
Woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij.