Kanjertraining

Op OBS de Bosrank gebruiken we de Kanjertraining. Deze sociaal-emotionele methode is bedacht door Gerard Weide. Het doel van de Kanjertraining is dat leerlingen positief over zichzelf en een ander leren denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.
Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.
De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. Alle leerkrachten hebben de cursus gevolgd en zijn gecertificeerd. De Kanjertraining wordt gegeven in alle groepen.

Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:

kanjertraining_0

Konijn (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil.
Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

Tijger (witte pet)
Zich zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag.
De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.

Aap (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot.
De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.

Pestvogel (zwarte pet)
Uitdager, bazig, hork, pester.
De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.

Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
· We vertrouwen elkaar.
· We helpen elkaar.
· Niemand speelt de baas.
· Niemand lacht uit.
· Niemand doet zielig.

De basis van de Kanjertraining bestaat uit twee boeken, te weten het Kleine Kanjerboek voor groep 1-4 en het Grote Kanjerboek voor groep 5-8.

De interventies en onderwerpen van de lessen zijn:
· Jezelf voorstellen.
· Iets aardigs zeggen.
· Weet jij hoe jij je voelt?
· Kun jij nee zeggen.
· Vertellen en vragen.
· Luisteren en samenwerken.
· Vriendschap.
· Vragen stelten.
· Je mening vertellen, maar … niet altijd.
· De laatste les en je diploma.

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas en de school goed te houden of te verbeteren. De verwachting is dat de leerlingen een betere band krijgen met elkaar.
Uitgangspunten zijn:
– Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
– Versterken van de sociale vaardigheden in de klas
– Bewustwording van eigenheid bij leerlingen
– Verantwoordelijkheid nemen
– Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten

De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen.
Iedereen wil toch een Kanjer zijn!

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u in deze brochure.