De Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben vertegenwoordigers uit de groepen 4 t/m 8 zitting. Deze raad is opgericht om kinderen meer te betrekken bij schoolse zaken. De raad geeft advies en komt met voorstellen (niet over onderwijskundige zaken) aan team of aan ouderraad. In januari zijn er verkiezingen en wordt er weer een nieuwe raad samengesteld. De vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid.