De Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben vertegenwoordigers uit de groepen 3 t/m 8 zitting. Deze raad is opgericht om kinderen meer te betrekken bij schoolse zaken. De raad geeft advies en komt met voorstellen (niet over onderwijskundige zaken) aan team of aan ouderraad en de vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid. Dit schooljaar is dat juf Joke.

Eind oktober hebben de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats gevonden in de klas. Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:

Apollonia Hermsen – groep 3
Anne Paarhuis – groep 4
Ryan Kassies – groep 5
Thomas Drost – groep 6
Britt Kuipers – groep 7
Justin Gosevoort – groep 8
Kirstin van Dijk – groep 8